Tillykke til Peter Birch

Tillykke til Peter Birch
Udgivet af Claus Due, tor d. 15. okt 2020, kl. 14:19
Nyheder

Meddelelse om resultatet af 1. valgrunde af bispevalget i Helsingør Stift 

Ved optællingen den 13. oktober 2020 har stemmerne fordelt sig således:

Kandidater

Antal stemmer

Peter Birch

682

Ulla Thorbjørn Hansen

340

Eva Holmegaard Larsen

226

Asser Skude

38

Antal blanke stemmer

16

I alt antal gyldige stemmer

1302

Antal ugyldige stemmer

(kan ikke forekomme i elektronisk valg)

0

Antal stemmer i alt

1302

Af de 1527 stemmeberettigede har 1302 stemt, og således har 84,2 % deltaget i afstemningen. Ved fristens udløb er 0 stemmer erklæret ugyldige. Der indgår således 1302 stemmer i afstemningen.

Da Peter Birch har opnået mere end halvdelen af stemmerne, indstilles Peter Birch til kongelig udnævnelse.

Bispevielse af den nye biskop finder sted i Skt. Olai Kirke søndag den 31. januar 2021. 


Valgbestyrelsen, den 13. oktober 2020

Birthe Larsen

Formand for valgbestyrelsen