Kursus: Arbejdsgiver i praksis

01
APR

Dato Mandag d. 1. april 2019, Kl. 18:00 til kl. 21:00
Sted
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24 3480 Fredensborg
Medvirkende
Landsforeningen
Pris
Gratis

Baggrund Som arbejdsgiverorganisation ønsker Landsforeningen at udvikle og støtte menighedsrådene som arbejdsgivere.  Menighedsrådet har, som arbejdsgiver, ledelsesretten på den lokale kirkelige arbejdsplads og det er væsentligt, at menighedsrådet ser dette som en fælles opgave.

Formål Kursets formål er at skabe forståelse for rollen som arbejdsgiver, herunder ledelsesret, ledelsespligt og hvordan en aktiv ledelse er med til at skabe rammerne for en god lokal folkekirkelig arbejdsplads. Det kræver samarbejde i menighedsrådet og fokus på ledelsesopgaven, at være arbejdsgiver for personalet i en organisation med mange forskellige medarbejderkategorier.   På kurset præsenteres deltagerne for, hvordan menighedsrådet konkret kan forholde sig til forskellige ledelsesmæssige udfordringer indenfor de vilkår og rammer der gælder i Folkekirken.

Målgruppe Valgte og fødte medlemmer af menighedsrådet

På kurset gennemgås bl.a.

  • Hvordan I som menighedsråd samarbejder om opgaven som arbejdsgiver, at I har ledelses-retten og er fælles om de pligter og det ansvar det medfører
  • Kontaktpersonens rolle, både i forhold til menighedsrådet, men også i forhold til medarbejderne. Der vil være en gennemgang af de opgaver, der følger med rollen som kontaktperson, hvilket ansvar kontaktpersonen har samt indenfor hvilke rammer kontaktpersonen kan agere.
  • Den praktiske ledelsesret. Vi vil kort komme ind på opgaver og problemstillinger i forhold til medarbejderne, herunder ansættelser, løn, arbejdstid, arbejdsmiljø, personalemæssige udfordringer og afskedigelser.
  • Hvordan I som menighedsråd kan fremstå som en samlet arbejdsgiver, herunder forventningsafstemninger, såvel internt som ekstern. Vi vil ligeledes komme ind på hvordan I kan arbejde sammen som én enhed som en samlet arbejdsgiver.

Form Kurset gennemføres på baggrund af PowerPoint-præsentation, og der er mulighed for at stille opkla-rende spørgsmål undervejs. På kurset udleveres materialer, som I efterfølgende kan drage nytte af.

Tilmelding her

Tilmeldingsfrist: 18. marts.

Udbyder Frederiksborg Distriktsforening