Kursus: Økonomistyring med fokus på lønudgifter

19
MAR

Dato Tirsdag d. 19. marts 2019, Kl. 18:00 til kl. 21:00
Sted
Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A 2760 Måløv
Medvirkende
Landsforeningen
Pris
100 kr.

Baggrund Menighedsrådene skal hvert år udarbejde et budget for det kommende år og løbende følge op på budgettet. Menighedsrådet er ledelse og arbejdsgiver og skal lede og prioritere resurserne på en værdifuld og bæredygtig måde. Lønudgifterne udgør typisk 50-75 % af den samlede økonomi i kirkekassen. Det er derfor vigtigt, at menighedsrådet har overblik over lønudgifternes påvirkning af budgettet.

Formål Kursets formål er at du som kasserer får viden og værktøjer, så du kan give menighedsrådet overblik over lønkronernes påvirkning af menighedsrådets budgetter og regnskaber. Medarbejderresurserne aflæses i økonomien som lønkroner. Der stilles derfor skarpt på, hvordan medarbejdernes tid og dermed lønudgifternes fordeling ud på aktiviteter og formål afspejler det kirkelige liv i sognet. Kurset præsenterer, hvordan du som kasserer konkret kan anvende værktøjer i dine oplæg til menighedsrådets budgetlægning og budgetopfølgning.

Målgruppe Menighedsrådets valgte kasserere og andre medlemmer med opgaver vedr. økonomi. Varighed 3 timers undervisning.

Indhold

  • Introduktion til lønudgifter – definition og afgrænsning
  • Budgetlægning af og budgetopfølgning på lønudgifter
  • Den regnskabsmæssige håndtering
  • De økonomiske værktøjer til at arbejde med løndata
  • Lønudgifternes påvirkning i forhold til menighedsrådets målsætninger og prioriteringer


Tilmelding Link til Landsforeningen

Tilmeldingsfrist: 5. marts.

Hvis du har spørgsmål til kurset skal du kontakte Hans-Henrik Nielsen, hhnie@outlook.com. Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til Landsforeningens Kursusafdeling på kursus@menighedsraad.dk.

Udbyder Helsingør Stift Sydøst