Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Generalforsamling 2020

24
FEB

Dato Mandag d. 24. februar 2020, Kl. 18:00 til kl. 22:00
Sted Milnersvej 42, 3400 Hillerød
Pris
kr. 350,- per person ved deltagelse hele aftenen inkl. middag. GRATIS for deltagelse ved generalforsamlingen alene.

Ordinær generalforsamling i Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd.

Der indkaldes til Generalforsamling mandag den 24. februar 2020 kl. 18.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød med foredrag og middag. 

kl. 18.00-19.00 Aftenen indledes med foredrag af Domprovst Steffen Ravn Jørgensen. 

Kl. 19.15 -20.00 Middag 

Kl. 20.00 Generalforsamling med en kort kaffepause indlagt. 

Pris: Deltagelse i hele aftenen kr. 350.- per person. Beløbet vil normalt kunne refunderes af kirkekassen. Det er gratis, hvis man blot deltager i generalforsamlingen. 

Menighedsrådsmedlemmer herunder præster, kirkernes ansatte, ægtefæller og andre, der måtte være interesserede, er velkomne. Menighedsrådsmedlemmer vil få udleveret stemmeseddel ved indgangen. 

Tilmelding: Senest den 19. februar via vores hjemmeside TILMELD HER eller sekretær Lotte Nielsen på mail: Lotte@Fihl.net 

Betaling: Kan udelukkende ske ved at overføre beløbet til foreningens bankforbindelse reg. 2580 konto 7563-249-611, mærket PHARMAKON HUSK AT ANGIVE DELTAGER- OG SOGNENAVN! 

Vi håber på et godt fremmøde. Vi skal have valgt delegerede til alle de 24 pladser, som vor forening har til rådighed! Eventuelle forslag til dagsordenens pkt.5 – Indkomne forslag – skal være formanden eller sekretæren i hænde senest den 10. januar 2019 Endelig dagsorden samt revideret regnskab vil blive sendt til medlemmerne senest den 19. januar via DAP. 

Med venlig hilsen Grethe Bahne Madsen Formand.

Invitation til Generalforsamling

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen

Ophavsret: