Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Privatlivspolitik

FREDERIKSBORG DISTRIKTSFORENING AF MENIGHEDSRÅD PRIVATLIVSPOLITIK

Frederiksborg Distriktsforening Af Menighedsråd registrerer kun oplysninger om personer i deres funktion af kontaktpersoner, præster, menighedsrådsmedlemmer eller medarbejdere ved Folkekirken. Alle henvendelser til personer sker alene i deres egenskab af engageret i folkekirken og dens arbejde.  

Alle personlige oplysninger registreret af Frederiksborg Distriktsforening Af Menighedsråd er af kategorien ”Legitim interesse” og er alene registreret for at kunne kommunikere om kurser, arrangementer, møder og andre tilbud relateret til registrerede personers involvering i Folkekirkens arbejde. Der registreres alene ”almindelige personoplysninger.”

E-mail permissions er specifikt givet af personen ved frivillig accept/aktivt tilvalg. Enten i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve eller ved arrangementstilmelding.

De registrerede personlige oplysninger kan til enhver tid rekvireres af den pågældende person mod dokumentation for pågældendes identitet.

Alle registrerede informationer om en person eller virksomhed anvendes kun af Frederiksborg Distriktsforening Af Menighedsråd og videregives ikke til andre. Undtaget er konkrete møde- eller kursustilmeldinger, der kan overdrahes til kursusarrangør eller kursussted.

Personlige data slettes, når relationen vurderes som definitivt afsluttet.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger: Alle personoplysninger opbevares kun elektronisk i virksomhedens CRM system. Anvendte CRM system er ChurchDesk, der er cloudbaseret og beliggende på beskyttede servere hos ChurchDesk.

Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger: CRM systemet tilgås ved personlig adgangskode, der kun kendes af dataansvarlige.

Frederiksborg Distriktsforening Af Menighedsråd

2018-05-13